Ostatní

Symptomy intoxikace a střevní komplikace při chřipkových onemocněních

Jak se pozná chřipka? Jaké jsou její příznaky? Může ji provázet i průjem? Je zde příčinná souvislost?

Chřipka je virové onemocnění. Viry jsou nebuněčné částice, nikoli živé organismy, jelikož nemají schopnost samostatného rozmnožování. Parazitují v živých buňkách a využívají k množení jejich aparát. Název virus pochází z latiny a znamená jed. Určitý typ viru napadá určitý typ buněk. Selektivita je dána tím, že virus se musí při průniku do buňky navázat na určitou povrchovou strukturu buňky. Onemocnění chřipkou začíná horečkou, provázenou zimnicí, bolestí svalů a kloubů a bolestí hlavy. S odstupem několika hodin se přidává suchý dráždivý kašel a pálení v krku.

Nápadná únavnost může trvat i několik týdnů. Chřipka často vede ke vzniku komplikací, které zhoršují prognózu onemocnění. Komplikace mohou být primární, vyvolané virem chřipky, nebo sekundární, vyvolané nasedající bakteriální infekcí. Symptomy chřipky jsou způsobeny toxiny, jež produkují chřipkové viry. Kvůli tomu začínají hůře fungovat různé tělesné orgány. Primární komplikací je chřipkový zánět plic. Z  jiných komplikací připomenu zánět srdečního svalu a osrdečníku, svalový zánět provázený rozpadem svalových vláken (myoglobinurií), či zánět mozku a mozkových blan. Někteří nemocní si stěžují na nevolnost a průjem. Jde obvykle o pokračující fázi patologického procesu, kdy na sliznice oslabené virem nasedá druhotně bakteriální infekt.

Na tyto komplikace je v průběhu chřipkového onemocnění vhodné využít nejenom speciální medicinální preparáty, ale i enterosorbenty, které zbavují organismus toxických látek. Perspektivní skupinou enterosorbentů jsou selektivní sorbenty nové generace. Kvalitní enterosorbent by měl být především hydrofobní, aby nepodléhal střevnímu vstřebání, šetrný ke sliznici střeva, a jeho selektivita by měla spočívat na schopnosti vázat substráty agresivní ke střevní sliznici, poškozující její celistvost, a naopak by měl mít nízkou afinitu k nutricientům.

www.enterosgel.eu